Коледж буде вести підготовку молодших бакалаврів  

 

оледж буде вести підготовку молодших бакалаврів

     З 2014 року, коли був прийнятий Закон «Про вищу освіту», коледжі та технікуми опинилися у невuзначеному стані. З одного боку, їм дозволили тимчасово працювати в системі вищої освіти, але на практиці вони не мали жодної нормативної бази. Це стало підставою для виникнення багатьох міфів і легенд про припинення діяльності цих закладів освіти. Але це може бути думкою лише некомпетентних людей.
     Так, цього року коледжі та технікуми востаннє проводитимуть набір на молодшого спеціаліста як на рівень вищої освіти. Через три-чотири роки випускники ще отримають дипломи молодших спеціалістів, які не втрачають свого значення для подальшого працевлаштування та продовження навчання в закладах вищої освіти за скороченим терміном.
Майбутнє коледжів і технікумів тепер вuзначено Законом України «Про фахову передвищу освіту», який 6 червня 2019 року ухвалила Верховна Рада України. Документ підтримали 236 народних депутатів.
Новий закон безпосередньо стосується 400 тисяч студентів та понад 40 тисяч педагогів, які працюють у цій системі, і враховує інтереси мільйонів українців.
     З 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту: вони готуватимуть фахових молодших бакалаврів. Новий закон також передбачає, що більшість навчального часу буде відводитися на здобуття практичних знань, які дозволили б випускнику одразу після завершення закладу працювати і заробляти.
     Серед інших новацій – заклади отримають доступ до багатоканального фінансування, їх робота орієнтуватиметься на потреби місцевого ринку праці, застосовуватимуться елементи корпоративного управління. Також передбачено нuзку механізмів, спрямованих на розвиток освіти дорослих. Приміром, закладено можливість для вступу не тільки за результатами ЗНО, а й на базі вступних випробувань у закладі. У такий спосіб українці, які давно закінчили школу і зараз хочуть змінити фах, зможуть безперешкодно вступити до закладу, і навіть більше – отримати кілька фахових освіт за бюджетні кошти. У законі також є різні форми для отриманні фахової передвищої освіти, зокрема, розвинуто розуміння дуальної освіти. Усе це має стати запорукою як професійного розвитку молодих фахівців, так і трампліном для успіху тих, хто прийшов для здобуття нової професії.
     Декларується також ступенева освіта, яка закріплює право випускника продовжити навчання в закладах вищої освіти за скороченим терміном.
Отже, майбутнє нашого закладу освіти вuзначено законодавчо. ВСП «Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» активно продовжує свою роботу з виконання освітянської місії, сподіваємося на тісну співпрацю з батьками, випускниками минулих років, роботодавцями і запрошуємо нових абітурієнтів до нас на навчання. Слід також зауважити, що всі шість спеціальностей коледжу («Ветеринарна медицина», «Право», «Агрономія», «Комп’ютерна інженерія», «Харчові технології», «Фінанси, банківська справа та страхування») акредитовані і мають сертифікати, які дають право на підготовку молодших спеціалістів, а в подальшому фахових молодших бакалаврів, до 2027-го, 2028-го років.

В.О. Тирон – в.о. заст. директора з навчальної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії

 При підготовці новини використано матеріал статті:
З 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту