До уваги студентів!

 

     Згідно Закону України «Про вищу освіту», зокрема статтею 73 передбачено, що Вищий навчальний заклад відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Вищий навчальний заклад згідно п.7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно вuзначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Таке ж право Вищого навчального закладу передбачено і Постанову КМУ № 634 від 19.08.2015 року «Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою». Відповідно до пункту 8 нової форми типового договору Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно вuзначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.

У Договорах про надання освітніх послуг, що укладались між ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» та студентами, які вступали до навчання у 2016-2017 у п. 8 та у 2017-2018, 2018-2019 н.р. у п. 4.1. передбачено право ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно вuзначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника (студента).

Згідно даних Міністерства фінансів України офіційний рівень інфляції за 2018 рік становить 9,8%.

Отже, для студентів ВСП «Василівський коледж ТДАТУ», що вступили до навчання у 2016-2017н.р., 2017-2018 н.р., 2018-2019 н.р., згідно наказу № 32-од від 13.05.2019 р. зміна плати за навчання буде здійснена шляхом збільшення на 9% і у 2019-2020 н.р.

 

Детальніше із вищенаведеною інформацією можна ознайомитися тут