До уваги студентів та абітурієнтів фахового коледжу!

 

Згідно частини 1 статті 73 Закону України «Про фахову передвищу освіту» передбачено, що заклад фахової передвищої освіти відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття фахової передвищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щомісяця, щосеместрово, щороку) встановлюються у договорі про надання освітніх послуг, що укладається між закладом фахової передвищої освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Згідно абзац 2 частини 7 статті 73 Закону України «Про фахову передвищу освіту» заклад фахової передвищої освіти має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно візначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах закладів фахової передвищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

Для студентів закладу освіти, що вступили на навчання у 2017-2018 н.р., 2018-2019, 2019-2020 н.р., згідно наказу № 43-од від 05.06.2020 р зміна плати за навчання буде здійснена шляхом збільшення на 4%.

Для студентів закладу освіти, що вступили на навчання у 2020-2021 н.р., згідно наказу № 46 від 01.07.2020 р. розмір плати за навчання становить: для денної форми - 14 000,00 грн за рік (7 000,00 грн – за семестр або 1400,00 грн – за місяць); для заочної форми – 10 000,00 грн за рік (5 000,00 грн – за семестр або 1000,00 – за місяць).

 

Детальніше із вищенаведеною інформацією можна ознайомитися тут