До уваги студентів фахового коледжу!

 

Згідно частини 1 статті 73 Закону України «Про фахову передвищу освіту» передбачено, що заклад фахової передвищої освіти відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття фахової передвищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щомісяця, щосеместрово, щороку) встановлюються у договорі про надання освітніх послуг, що укладається між закладом фахової передвищої освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Згідно абзац 2 частини 6 статті 73 Закону України «Про фахову передвищу освіту» заклад фахової передвищої освіти має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно візначений рівень інфляції за попередній календарний рік

З 29.05.2020 згідно Закону України «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VIII від 06.06.2019 р, наказу Міністерства освіти і науки України № 364 від 04.03.2020 р. «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» та наказу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів (коледжів) університету» № 47/1-ОД від 05.03.2020 ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» відноситься до закладів фахової передвищої освіти.

У Договорах про надання освітніх послуг, що укладались між ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» та студентами, які вступали до навчання у 2018-2019, 2019-2020 н.р. у п. 4.1., та студентами, які вступали до навчання у 2020-2021 н.р. у п.3.2. передбачено право ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно візначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника (студента).

Згідно даних Міністерства фінансів України офіційний рівень інфляції за 2020 рік становить 5%.

 

Детальніше із вищенаведеною інформацією можна ознайомитися тут