Інформація для абітурієнтів закладу освіти

(по можливості не використовуйте браузер Mozilla Firefox для коректного перегляду сторінки)

 

1) Інформація про прийом до закладу освіти на порталі Вступ.ОСВІТА.UA.

2) Діючі документи фахового коледжу на проведення освітньої діяльності:

- відомості на право здійснення освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію спеціальностей.

3) Правила прийому до фахового коледжу на навчання:

- Правила прийому;

- додатки до Правил прийому;

- зміни до Правил прийому.

4) Обсяги державного замовлення у фаховому коледжі:

- ознайомитися.

5) Інші інформаційні матеріали приймальної комісії фахового коледжу:

- етапи вступної кампанії;

- накази або витяги з них;

- квоти на вступ до коледжу;

- пам'ятка абітурієнту;

- список рекомендованих осіб до зарахування;

- накази про зарахування на навчання.

6)  Фаховий коледж проводить підготовку зі спеціальностей:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація: "Фінанси і кредит")

(кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з фінансів і кредиту).

Термін навчання:  на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців.

081 Право (спеціалізація: "Правознавство")

(кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з права).

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

123 Комп’ютерна інженерія  (спеціалізація: "Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж")

(кваліфікація - фаховий молодший бакалавр - технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру)

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

181 Харчові технології  (спеціалізація: "Технології зберігання, консервування та переробки м’яса")

(кваліфікація - фаховий молодший бакалавр - технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів).

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 5 місяців, на базі 11 класів – 2 роки 5 місяців.

201 Агрономія (спеціалізація: "Організація і технологія ведення фермерського господарства")

(кваліфікація - фаховий молодший бакалавр - фахівець з організації і ведення фермерського господарства).

Термін навчання: на базі професійного ліцею – 1 рік 10 місяців.

211 Ветеринарна медицина (спеціалізація: "Ветеринарна медицина")

(кваліфікація - фаховий молодший бакалавр  - фельдшер ветеринарної медицини)

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

7) Перелік платних послуг навчального закладу станом на 01 червня 2021 року.

7.1) Вартість навчання за навчальний рік:

 Назва спеціальності

Вартість навчання за навчальний рік,

грн. (денна/заочна форми навчання)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація: "Фінанси і кредит")

15000/-

081 Право (спеціалізація: "Правознавство") 15000/10000

123 Комп’ютерна інженерія  (спеціалізація: "Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж")

15000/-

181 Харчові технології  (спеціалізація: "Технології зберігання, консервування та переробки м’яса")

15000/-

201 Агрономія (спеціалізація: "Організація і технологія ведення фермерського господарства")

15000/-

211 Ветеринарна медицина (спеціалізація: "Ветеринарна медицина")

15000/-

7.2) Вартість за проживання у гуртожитку станом на 01 червня 2019 року. 

 Назва та короткий опис послуги

Вартість

1) Проживання студентів денної форми навчання у гуртожитку.

400 грн. за місяць

2) Проживання абітурієнтів у гуртожитку та їх родичів на період здачі вступних іспитів, а

    також студентів заочної форми навчання.

-

3) Надання готелю гуртожитку по вулиці Соборній, 3 для тимчасового проживання

    - командированим, студентам заочної форми навчання, курсантам.

 -

 Послуги, які передбачені у пунктах 1-2 надаються дітям-сиротам, дітям, які залишилися без

 піклування батьків безоплатно.

безоплатно

7.3) Копія наказу про перелік платних послуг у фаховому коледжі.

 - ознайомитися

8) Розклад вступних іспитів до фахового коледжу.

 - денна форма навчання

9) Програми предметів з переліком тем і питань для:

 - вступних іспитів та фахових випробувань до фахового коледжу

10) Матеріально-технічна база фахового коледжу.

Навчальний корпус, ветеринарна клініка, гуртожиток, комп'ютерні лабораторії з виходом до мережі Інтернет, бібліотека, спортивний зал, відкритий безкоштовний доступ у навчальному корпусі коледжу до мережі Інтернет за допомогою бездротової технології Wi-Fi.

Також у коледжі працюють спортивні секції, гурток сучасного танцю, шахматний клуб, тренажерний зал.

Студенти під час занять з фізичного виховання відвідують басейн.

11) До закладу освіти абітурієнти подають особисто:

- заяву про вступ до навчального закладу;
- сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, вuзначених приймальною  комісією навчального закладу, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію);
- документ про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту);
- копію паспорта або свідоцтва про народження (1, 2 та 11 сторінки) або ID-картки з листом реєстрації;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- медичну довідку за формою 086-О (завірену копію), довідку про щеплення;
- 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см, 5 конвертів по Україні, папка канцелярська, 20 аркушів папіру формату А4;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до прuзовної
  дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в
  терміни, вuзначені для подання документів.

Усі копії документів  завіряються за оригіналом коледжем, до якого вони подаються, або в установленому порядку.     

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими
обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у
терміни, візначені для подання документів.

12) Продовження навчання після закінчення фахового коледжу та робота за спеціальністю випускниками фахового коледжу.

Після закінчення фахового коледжу студенти отримують диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) державного зразка і атестат про повну загальну середню освіту.

Випускники фахового коледжу можуть продовжувати навчання в навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за скороченим терміном.

 

Випускники фахового коледжу можуть працювати:

 

Спеціальність: 072  Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація: "Фінанси і кредит")

Випускники можуть працювати:

Посада

Місце роботи

Бухгалтер, економіст, спеціаліст планового відділу

- бюджетні установи;

- Пенсійний фонд України;

- Центр зайнятості;

- фінансова інспекція (КРУ);

- страхові компанії;

- банківсько-кредитні установи;

- підприємства різних форм власності.

Продовжувати навчання:

з  ІІ курсу 

                        - Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;

                        - Сумського національного аграрного університету;

                        - Класичного приватного університету (ЗІДМУ);

                        - Запорізького національного університету.

 

Спеціальність: 081 Право (спеціалізація: "Правознавство")

Випускники можуть працювати:

Посада

Місце роботи

Юрист

- органи місцевого самоврядування;

- органи  державного управління;

- судові органи;

- прокуратура;

- органи внутрішніх справ;

- СБУ;

- адвокатура;

- державні виконавчі служби;

- нотаріат;

- органи РАЦС;

- управління земельних ресурсів;

- підприємства  з приватною формою власності.

Продовжувати навчання:

з  ІІІ курсу

                 - Класичного приватного університету  (ЗІДМУ);

з  ІV курсу  

                 - Запорізького національного університету.

 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація: "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж")

Випускники можуть працювати:

Посада

Місце роботи

- майстер з ремонту приладів та апаратури;

- начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

- помічник системного адміністратора;

- системний адміністратор підприємства;

- технік обчислювального (інформаційного) центру;

- електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно–обчислювальних машин;

- електромеханік з засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;

- монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та 

  керування;

- налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);

- налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);

- регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;

- монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;

- слюсар-механік з радіоелектронної апаратури.

- на промислових та торговельних підприємствах;

- підприємствах транспорту, в установах та банках;

- на підприємствах де використовується комп’ютерна техніка.

 

Спеціальність: 181 Харчові технології (спеціалізація: "Технології зберігання, консервування та переробки м’яса")

Випускники можуть працювати:

Місце роботи

Посада

М'ясокомбінати, ковбасні цехи, цехи, напівфабрикатів.

М'ясопереробні цехи підсобних господарств промислових підприємств.

- технік-технолог;

- майстер виробничої дільниці;

- майстер ковбасних виробів і напівфабрикатів;

- обвальщик;

- жилувальник;

- фаршескладальник

Супермакети (ковбасні цехи та цехи напівфабрикатів).

- обвальщик;

- жилувальник;

- формувальник.

Лабораторії м'ясокомбінатів, маслосирзаводів, продуктових ринків.

Заводи безалкогольних напоїв.

- хімік-лаборант бактеріологічного аналізу.

Продовжувати навчання:

ІІ-ІІІ курс

- Полтавського університету споживчої кооперації України;

- Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

 

Спеціальність: 201 Агрономія (спеціалізація: "Організація і технологія ведення фермерського господарства")

Випускники можуть працювати:

Місце роботи

Посада

Фермерські (селянські) господарства.

- фермер;

Сільськогосподарські виробничі кооперативи.

- майстер сільськогосподарського виробництва;

Приватні сільськогосподарські підприємства.

- агроном, землевпорядник, зоотехнік;

Сільськогосподарські товариства (підприємства "Агротехсервісу").

- бригадир (тракторної, рослинницької, тваринницької бригади).

Продовжувати навчання:

ІІ курс  

            - Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

            - Дніпропетровського державного аграрного університету.

 

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (спеціалізація: "Ветеринарна медицина")

Випускники можуть працювати:

Посада

Місце роботи

Фельдшер

- підприємства державної ветмедицини;

- тваринницькі господарства різної форми власності;

- прикордонні пункти ветмедицини митниці;

- м'ясопереробні підприємства;

- відділення відомчої ветеринарної міліції;

- установи державної ветмедицини на всіх видах транспорту;

- служба державної ветмедицини на державному кордоні;

- клініки для дрібних тварин і пункти ветмедицини;

- зоопарки, цирк;  рибгоспи та заводи по переробці риби; підприємства по переробці шкіри сільськогосподарських тварин;

-  утильзаводи; фармацевтичні заводи; біофабрики; заводи по виготовленню ветеринарних приладів, інструментів; мисливські об'єднання; племоб'єднання.

Лаборант

- лабораторії ветеринарно-санітарної експертізи ринків, ветеринарно-санітарної експертізи супермаркетів, складів оптової торгівлі;

- лабораторії державної ветмедицини району чи області.

Кінолог

- клуби собаківництва.

Продовжувати навчання:

з ІІ курсу

                  - Харківської державної зооветеринарної академії;

                  - Дніпропетровського державного аграрного університету;

                  - Білоцерківського державного аграрного університету;

                  - Національного аграрного університету.