Кваліфікаційні характеристики спеціальностей коледжу


Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціалізація: «Фінанси і кредит»
Кваліфікація:  «молодший спеціаліст з фінансів і кредиту»
 

Бухгалтерський облік та фінанси є поєднуючою ланкою між господарською діяльністю і особами, які приймають рішення, є своєрідною «мовою бізнесу». Всі учасники ринку, займаючись бізнесом, хочуть знати, скільки вкладати у справу, скільки витрачати, скільки віддати державі у вигляді податків, а скільки коштів залишиться у їх особистому розпорядженні. Джерелом цієї інформації, яку потребують постійно, є правильне ведення бухгалтерського обліку, складання фінансових прогнозів та фінансової звітності.
Саме цим і обумовлена необхідність у підготовці фахівця з фінансів та бухгалтерського обліку, який міг би кваліфіковано працювати в умовах ринку та бути консультантом - порадником керівника підприємства. В період навчання студенти отримують посвідчення оператора комп’ютерного набору.
Після закінчення Василівського коледжу фінансист (молодший спеціаліст) зможе працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах та на підприємствах різних форм власності на первинних засадах бухгалтера, касира, податкового інспектора.


Спеціальність: 081 «Право»
Спеціалізація: «Правознавство»
Кваліфікація:  «молодший спеціаліст з права»
 

Молодшого спеціаліста-юриста готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характерізується тим, що зв’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.
Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.
Юридичне відділення у Василівському коледжі було відкрито у 1993 році.
За період його існування було проведено багато випусків. Диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Правознавство» і кваліфікацію юрист отримало більш ніж 500 випускників. На даний момент на юридичному відділенні навчаються студенти з різних районів Запорізької області і інших регіонів України. На відділенні створено 7 спеціалізованих кабінетів, студенти користуються комп'ютерними лабораторіями, де є підключення до мережі Інтернет, вивчають іноземну мову, займаються фізичною культурою і спортом у впорядкованому спортивному залі. Працює кодифікаційний центр. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 2 січня 1991 р. «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» випускники відділення мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном у вузах III та IV рівня акредитації починаючи з III курсу.
Навчальні програми коледжу повністю відповідають вимогам державних стандартів освіти України.
Юридичне відділення пройшло акредитацію і має сертифікат Міносвіти і науки України. Випускники коледжу одержують диплом державного зразка кваліфікаційного спеціаліста, і працюють юрисконсультами на підприємствах та установах, керівниками (інспекторами) відділів кадрів. секретарями місцевих Рад, дознавачами, помічниками слідчих, судовими виконавцями, секретарями засідань, завідувачами канцелярій, помічниками прокурорів.

 

Спеціальність: 123  «Комп’ютерна інженерія»
Спеціалізація: «Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж»
Кваліфікація:  «технік обчислювального  «інформаційно-обчислювального центру»

 

Технік з обчислювальної техніки готується до роботи в галузях технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, діяльності у сфері інформатізації; виробництва електричного та електронного устаткування; тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів спеціалізованими підприємствами та індивідуальними замовленнями населення; виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації; надання консультації з питань інформатізації, консультаційних послуг щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним; тиражування на диски та магнітні стрічки з оригіналу комп’ютерних програм та іншого комп’ютерного забезпечення.

Типові задачі діяльності техніка з обчислювальної техніки:

- робота на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача;
- обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем;
- створення та обслуговування комп’ютерних мереж;
- робота з ресурсами глобальних мереж;
- обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;
- вибір електронних засобів збору та обробки інформації.

Технік з обчислювальної техніки повинен:

 вміти:

 - використовувати пристрої вводу–виводу інформації, телекомунікацій та зовнішньої пам’яті;
 - виконувати роботу з підготовки технічних носіїв інформації;
 - використовувати в роботі програмні засоби стискання інформації;
 - встановлювати та використовувати антивірусне програмне забезпечення;
 - розробляти структуру  комп’ютерної мережі;
 - проводити монтаж комп’ютерної мережі;
 - виконувати діагностику та усунення неполадок у комп’ютерних мережах;
 - використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань;
 - візначати найоптимальніший засіб підключення до глобальної мережі;
 - використовувати служби мережі Інтернет;
-  виконувати налагодження програмного забезпечення глобальних мереж;
-  використовувати обладнання глобальних мереж для передавання (приймання) інформації на відстань;
-  виконувати монтаж та випробування устаткування персонального комп’ютера;
-  проводити профілактичне обслуговування обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;
-  використовувати засоби безпечного усунення несправностей пристроїв та вузлів;
-  програмувати режими роботи портів та мікропроцесорних систем, аналізувати їх;
-  розраховувати економічну ефективність капітальних вкладень в нову обчислювальну техніку;
-  раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці.

виконувати:

- тестову перевірку ЕОМ та периферійних пристроїв;
- пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ЕОМ;
- готувати до роботи устаткування та периферійні пристрої.

Спеціальність: 181 «Харчові технології»
Спеціалізація: «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»
Кваліфікація: «технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів»


Навчання за спеціальністю Вам дозволить:

- набути  знань і навичок з технології виробництва м’ясних виробів; організації зберігання і технології переробки сільськогосподарської продукції; проектування і  реконструкції м’ясопереробних підприємств;
- оволодіти  прогресивними технологіями, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність харчових продуктів на світовому ринку;
- вивчити  вітчізняний і світовий досвід створення спільних, акціонерних, кооперативних, приватних підприємств, компаній, спілок, об’єднань з переробки м’ясної сировини.
Вам буде надана можливість оволодіти основами технології виробництва варених, копчених, сиров’ялених ковбас, м’ясних хлібів, зельців, студнів та м’ясних напівфабрикатів і консервів.
Майбутні техніки-технологи одержують не тільки фахову, а й глибоку економічну, організаційно-управлінську підготовку з основ бізнесу, бухгалтерського обліку, стандартізації продукції, сучасних комп’ютерних технологій, іноземних мов; мають можливість стажування за кордоном.
Спеціальна освіта дасть Вам можливість працювати на посадах техніка-технолога, техніка-лаборанта, майстра виробничої дільниці переробного цеху, лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу в харчових лабораторіях, а при необхідності організувати власний прибутковий бізнес в галузі виробництва харчових продуктів.
Випускники коледжу можуть продовжувати навчання за скороченим терміном навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема у Полтавському університеті споживчої кооперації України, Сумському національному аграрному університеті та ін.
Набір на навчання здійснюється за денною і заочною формою навчання.

Спеціальність: 201 «Агрономія»
Спеціалізація: «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
Кваліфікація:  «фахівець з організації і ведення фермерського господарства»

Навчання за спеціальністю Вам дозволить:

- набути  знань і навичок з технології виробництва продукції рослинництва та тваринництва; організації зберігання і технології переробки сільськогосподарської продукції;
- оволодіти  прогресивними технологіями, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність продукції галузей рослинництва і тваринництва на вітчізняному і світовому ринку;
- вивчити  вітчізняний і світовий досвід створення аграрних підприємств (спільних, акціонерних, кооперативних, приватних підприємств, компаній, спілок, об’єднань), законодавчі і нормативні акти про умови створення і ведення фермерського господарства;
Вам буде надана можливість оволодіти основами технології виробництва зернових, кормових, олійних, овочевих культур, молока, м’яса та іншої сільськогосподарської  продукції.  
Майбутні фахівці з організації і ведення фермерського господарства одержують не тільки фахову, а й глибоку економічну, організаційно-управлінську підготовку з менеджменту, маркетингу, основ агробізнесу, бухгалтерського обліку, стандартізації продукції, сучасних комп’ютерних технологій, іноземних мов; мають можливість стажування за кордоном.
Спеціальна освіта дасть Вам можливість самостійно вести власне фермерське (селянське) господарство, а також працювати в колективних аграрних підприємствах на посадах агронома; бригадира тракторної бригади, завідувача тваринницької ферми.
Випускники коледжу можуть продовжувати навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема у Таврійській державній агротехнічній академії, Дніпропетровському державному аграрному університеті, Сумському національному аграрному університеті та ін.
Набір на навчання здійснюється за денною і заочною формою навчання.

 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина»  
Спеціалізація: «Ветеринарна медицина»
Кваліфікація:  «фельдшер ветеринарної медицини»

 

Ветеринарна медицина займає сьогодні чинне місце в АПК і, насамперед, в галузі тваринництва. За роки існування даної спеціальності у навчальному закладі на самостійний трудовий шлях пішло блізько 3,5 тис. висококваліфікованих фельдшерів ветеринарної медицини. Зусиллями її працівників проводиться масштабна профілактична робота по недопущенню захворювань сільськогосподарських тварин і птиці, а також лікування хворих тварин.
Ветеринарний фельдшер готується для роботи у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств, в  установах державної ветеринарної мережі, в госпрозрахункових підрядних і орендних колективах в якості спеціаліста, керівника. Фахівці даної спеціальності можуть працювати на підприємствах державної ветмедицини, приватних ветеринарних установах, в клініках для дрібних тварин, пунктах ветмедицини, пунктах штучного осіменіння тварин, підприємствах переробної промисловості, у відділеннях відомчої ветеринарної міліції по забезпеченню карантинних ветеринарних заходів, установах державної ветмедицини на всіх видах транспорту, у державній службі ветеринарної медицини, на державному кордоні та в сільськогосподарських підприємствах з різними формами господарювання.           
Випускник коледжу може працювати на посаді ветеринарного фельдшера, техніка по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, лаборанта лабораторії ветеринарно-санітарної експертізи ринків, лабораторії ветеринарної медицини.
Поглиблене вивчення матеріалу і засвоєння знань, формування професійних умінь та навичок – все це формується на заняттях з хірургії, паразитології, епізоотології, акушерства, організації ветеринарної справи, анатомії та патологічної анатомії, фармакології, ветеринарно-санітарної експертізи з основами переробки продуктів тваринництва.
Студенти на лабораторних та практичних заняттях вчаться застосовувати теоретичні знання на практиці. Навчальна практика проводиться в розташованих поряд господарствах і на навчально-виробничій клініці коледжу. Технологічна та переддипломна виробнича практика проводиться на базі нових агропромислових формувань.
Після закінчення коледжу можна продовжити навчання у ВНЗ III-IV рівнів акредитації: Харківській зооветеринарній академії, Білоцерківському, Дніпропетровському аграрних університетах.