Інформація про ветеринарне відділення

 

Відділення ветеринарної медицини засновано одним із перших відділень у Василівському коледжі. Його діяльність розпочато ще у 1956 році, тобто йому вже 59 років. За роки існування відділення диплом фельдшера ветеринарної медицини отримали більше 6 тис. випускників. Більшість з яких працюють за фахом та обіймають високі керівні посади. На сьогоднішній день на відділенні навчається 150 студентів з різних районів Запорізької області та інших областей.

Завідувачка ветеринарного відділення - Ковальчук Тетяна Олександрівна.

Завідувачка ветеринарного відділення - Ковальчук Тетяна ОлександрівнаВикладач  ветеринарних дисциплін.
ОСВІТА: Київський національний аграрний університет-лікар ветеринарної медицини;  Київський НАУ- лікар ветеринарної медицини-педагог;    Білоцерківський національний аграрний університет- магістр з «Анатомії свійських тварин»
КАТЕГОРІЯ, ЗВАННЯ – вища кваліфікаційна категорія, старший викладач
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ – 20 років
ЖИТТЄВЕ КРЕДО: «Робота - це моя життєва функція. Коли я не працюю, то не відчуваю у собі ніякого життя». Жуль Верн.
Увесь сенс життя полягає в безконечному завоюванні невідомого, у вічних зусиллях пізнати більше.
ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Виховання висококваліфікованого, конкурентноспроможного в сучасних ринкових умовах фахівця на основі самореалізації закладених здібностей та задатків студентів».
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ: «Внутрішні незаразні хвороби тварин», «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин»
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ: Формування професійної компетентності майбутніх фіхівців з урахуванням індивідуальних особливостей через впровадження інноваційних технологій навчання під час викладання дисциплін.
СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ): проблемне навчання, розбір виробничих ситуацій.
Методи: пояснення, розповідь, бесіда, дискусія, робота з навчальною літературою, лекція, демонстрація, ілюстрація, спостереження, самостійна робота, виробничо-практичний, ігровий, імітаційний.
Форми контролю: усне опитування, тестовий контроль знань,практичний контроль.


ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ТВОРЧІ НАПРАЦЮВАННЯ:

ПОДЯКИ
19.04.2010р. - Подяка за велику виховну роботу серед студентів.
09.04.2012р. – Подяка за якісну і плідну творчу підготовку до першого туру конкурсу «СТУДЕНТ РОКУ -2012».
01.10.2012р. – Подяка з нагоди дня працівника освіти та високі показники у праці.
05.09.2013р. - Подяка за активну участь у профорієнтаційній роботі під час вступної компанії,за організацію та активну участь у заготівлі кормів для тварин на навчально-виробничій клініці коледжу.
03.10.2013р. – Подяка за високий професіоналізм,педагогічну майстерність,креативність мислення,лідерство та відданість педагогічній справі.
25.04. 2014р. -  Подяка за добросовісне ставлення до роботи і старанність у підготовці до 50-ої студентської творчої конференції та виставки технічної творчості молоді.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ
КАТАЛОГ КРАЩИХ РОБІТ НМЦ
- Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби»
- Узагальнення гурткової роботи з дисциплін «Епізоотологія з мікробіологією» та «Внутрішні незаразні хвороби».
- Робочий зошит для проведення практичних і лабораторних робіт з дисципліни «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин».
ВИДАННЯ
-    Участь у ІІ Регіональній науково-практичній конференції ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Запоріжжя і Запорізької області «Інноваційні технології підготовки сучасних фахівців». Стаття на тему «Структура і організація роботи студентського самоврядування у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»;
-    Рецензія на рукопис навчально-методичного посібника з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення стада» для підготовки фахівців напряму «Ветеринарна медицина» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України;

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі-фахівці своєї справи, спеціалісти вищої та першої категорій, магістри ветеринарної медицини.
Поглиблене вивчення матеріалу і засвоєння знань, формування професійних умінь та навичок, виховання любові та інтересу до обраної професії – все це формується на заняттях з анатомії, фармакології, терапії, хірургії, паразитології, епізоотології, акушерства, тощо.
Ознайомлювальна практика та виробничі технологічна і переддипломна проводяться на базах нових агропромислових формувань. Навчальна практика проводиться на навчально-виробничій клініці при коледжі та в розташованих поруч господарствах. Студенти нашого відділення під керівництвом викладачів проводять пошукові та науково-дослідницькі роботи.
Відділення ветеринарної медицини тісно співпрацює з державними установами ветеринарної медицини району та області.
До послуг студентів кабінети і лабораторії, укомплектовані сучасним обладнанням, комп’ютерні класи с функціонуючою мережею Інтернет, бібліотека, фонд якої становить 60 тис. примірників художньої та навчальної літератури, є читальний зал.
Випускники відділення ветеринарної медицини можуть продовжити навчання за скороченим терміном у вузах 3 і 4 рівнів акредитації. Це такі вузи, як: Дніпропетровський державний аграрний університет, Білоцерківський національний аграрний університет, Харківська державна зооветеринарна академія, Національний університет біоресурсів і природокористування  м. Київ, Полтавська державна аграрна академія та інші вузи.
Також в коледжі створені сприятливі умови для відпочинку. Функціонують різноманітні гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, клуби за інтересами.
Студенти нашого відділення приймають активну участь у різноманітних концертах, фестивалях, змаганнях, як в коледжі та к і за його межами, та займають там почесні місця.
Фельдшер ветеринарної медицини готується для професійної діяльності в підприємствах державної ветеринарної медицини, в приватних ветеринарних установах, в клініках для дрібних тварин і пунктах ветмедицини, лабораторіях ветсанекспертізи, на ринках та підприємствах переробної промисловості, у відділеннях відомчої ветеринарної міліції по забезпеченню карантинних ветзаходів та в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.
Фахівці ветеринарної медицини конкурентоспроможні на сучасному ринку праці. Ветеринарна медицина займає чинне місце в агропромисловому комплексі і насамперед в галузі тваринництва. Спеціалісти ветеринарної медицини проводять масштабну профілактичну роботу по недопущенню захворювань тварин і птиці. Оберігаючи тварин від хвороб, боряться за одержання здорової та якісної продукції, створюють умови, які запобігають виникненню захворювань серед населення.
І тому завжди з нами крокує крилата фраза Сергія Овсєєнка «Медицина лікує людину, а ветеринарна медицина людство», яка актуальна і сьогодні.
Дорогі друзі!
Цікавтеся сайтом нашого коледжу, приїздіть на Дні відкритих дверей.
Бажаємо всім міцного здоров’я, успіхів, завжди раді бачити Вас нашими студентами!
До зустрічі!

Ветеринарне відділення у фотографіях

Викладацький склад відділення
Викладацький склад відділення

Практичне заняття з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертіза»
Практичне заняття з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертіза»

Лабораторне заняття з дисципліни «Штучне осіменіння тварин»
Лабораторне заняття з дисципліни «Штучне осіменіння тварин»

Теоретичне заняття з дисципліни «Епізоотологія»
Лабораторне заняття з дисципліни «Штучне осіменіння тварин»

Практичне заняття з дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби»
Практичне заняття з дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби»

Практичне заняття з дисципліни «Паразитологія»
Практичне заняття з дисципліни «Паразитологія»

Теоретичне заняття з дисципліни «Тваринництво»
Практичне заняття з дисципліни «Паразитологія»

Дослідницька робота з дисципліни «Патологічна анатомія»
Дослідницька робота з дисципліни «Патологічна анатомія»

Практичне заняття з дисципліни «Хірургія»
Практичне заняття з дисципліни «Хірургія»

Навчально-виробнича клініка
Навчально-виробнича клініка

Бази навчально-виробничих практик
База навчально-виробничої практики №1

База навчально-виробничої практики №2
База навчально-виробничої практики №2

База навчально-виробничої практики №3
База навчально-виробничої практики №3

Ознайомитися з випускниками ветеринарного відділення можна тут