Юридично-інформаційне відділення

 

У зв'язку з навчальною необхідністю у 2015-2016 навчальному році було реорганізовано юридичне відділення і створено юридично-інформаційне відділення. В склад створеного юридично-інформаційного відділення увійшли такі спеціальності:

          081  Право.

          123  Комп’ютерна інженерія  (спеціалізація: «Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж»).

Завідувач юридично-інформаційного відділення - Гапон Сергій Миколайович.

Завідувач відділення

Гапон Сергій Миколайович в 1994р. закінчив Волгоградську вищу школу міліції, спеціальність - експерт криміналіст, юрист.
В 2008 році закінчив Запорізький класичний приватний університет, спеціальність – магістр педагогіки вищої школи.
В коледжі працює з 1994 року, а з 2004 року займає посаду завідувача відділення «Правознавство». Викладач вищої категорії, магістр педагогіки вищої школи. Викладає дисципліни «Цивільне та сімейне право», «Охорона праці», «Основи правознавства».
Життєве кредо: «Виховання, що спонукає до самовиховання, це і є, на моє глибоке переконання, справжнє виховання».   В.Сухомлинський. Педагогічна проблема, над якою працює: «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій, як необхідна умова формування професійної компетентності майбутнього юриста».

Спеціальність: 081 Право

Вплив юристів на всі політичні та соціально-економічні процеси в державі важко переоцінити. Бути юристом почесно і відповідально. Сьогодні немає такої сфери діяльності, державного органу чи підприємства, які б обходилися без консультації юриста. Щодня до правників за порадою та допомогою звертаються тисячі громадян. Рівнем професіоналізму та принциповості візначаються не лише стан правової культури суспільства, а і його стабільність, моральний мікроклімат.

За період його існування було проведено багато випусків. На даний момент на юридичному відділенні навчаються студенти з різних районів Запорізької області та інших регіонів України.

На відділенні є багато спеціалізованих кабінетів, студенти користуються  лабораторіями, які підключені до мережі Інтернет, вивчають іноземну мову, займаються фізичною культурою і спортом у спортивному залі.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі.

Відповідно до Постанови КМУ № 65 від 2 січня 1991р. «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» випускники відділення мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном у ВНЗ III та IV рівня акредитації починаючи з III курсу.

Навчальні програми коледжу повністю відповідають вимогам державних стандартів освіти України.

Юридичне відділення коледжу пройшло акредитацію і має сертифікат Міносвіти і науки України.

Випускники коледжу одержують диплом державного зразка молодшого спеціаліста, і  працюють юрисконсультами на  підприємствах та установах, керівниками (інспекторами) відділів кадрів, секретарями місцевих Рад, дізнавачами, помічниками слідчих, судовими виконавцями, секретарями засідань, завідувачами канцелярій, помічниками прокурорів та ін.

У жовтні 2013 року юридичне відділення Василівського коледжу ТДАТУ святкувало своє 20-річчя. Зараз на юридичному відділенні навчаються понад 200 студентів. Процес навчання різноманітний та цікавий.

На відділенні функціонує денна і заочна форма навчання. Всі студенти забезпечуються гуртожитком.

 

Юридичне відділення у фотографіях

Завідувач юридично-інформаційним відділенням
Завідувач юридично-інформаційним відділенням - Гапон Сергій Миколайович

 

Циклова комісія юридичних дисциплін
Циклова комісія юридичних дисциплін

 

Студенти групи П-21 на занятті з дисципліни «Конституційне право»
Студенти групи П-21 на занятті з дисципліни «Конституційне право»

 

Студенти юридичного відділення на практичному занятті з дисципліни «Кримінальне право»
Студенти ІІІ курсу  юридичного відділення на практичному занятті з дисципліни «Кримінальне право»

 

Студентка юридичного відділення приймає участь у огляді-конкурсі
Студентка юридичного відділення приймає участь у конкурсі-огляді

 

Учасники конкурсу-огляду "Студент року 2014"
Учасники конкурсу-огляду "Студент року 2014"

 

Випускники стаціонару юридичного відділення
Випускники денної форми навчання юридичного відділення. Куратор - Чиж А.Л.

 

Зустріч випускників 1998 року випуску. Куратор Гапон С.М.
Зустріч випускників 1998 року випуску. Куратор Гапон С.М.

 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія  (спеціалізація: «Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж»)

У  XXI  сторіччі наука та освіта стають стратегічним ресурсом розвитку інформаційного суспільства, могутнім чинником світової інтеграції, засобом відтворення та нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу.

Розвиток наукоємних телекомунікаційних та інформаційних технологій, стає одним з основних показників розвитку суспільства. З бурхливим розвитком інформатізації суспільства, який супроводжується впровадженням комп'ютерної техніки та засобів телекомунікації, виникає необхідність у спеціалістах в області інформаційних технологій, а саме у фахівцях з обслуговування комп'ютерних систем та мереж.

Попит на фахівців цієї сфери діяльності у нашому регіоні є стабільно-зростаючим. Сьогодні неможливо уявити діяльність підприємств різних форм власності, банків без сучасного комп'ютерного обладнання.

Випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію  техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру та добре володіють знаннями у галузі інформаційних технологій.

Студенти, які закінчили навчання за даним напрямком можуть працювати керівниками підрозділів комп’ютерних послуг, операторами комп’ютерної техніки, електромеханіками та електромонтажниками, операторами електронно-обчислювальної техніки  у різних сферах економіки та виробництва.

 

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія  (спеціалізація: Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж) у фотографіях

 

Проведення конкурсу серед студентів спеціальності "ОКСМ"
Проведення конкурсу серед студентів спеціальності "ОКСМ"

 

Студенти спеціальності "ОКСМ" на навчальній практиці
Студенти спеціальності "ОКСМ" на навчальній практиці

 

Студенти спеціальності "ОКСМ"
Студенти на лабораторному занятті

 

Студенти спеціальності "ОКСМ"
Студенти на практичному занятті

 

Студенти спеціальності "ОКСМ" на заняттях
Студенти спеціальності "ОКСМ" на заняттях

 

Перший випуск студентів спеціальності "ОКСМ"
Перший випуск студентів спеціальності "ОКСМ"

 

Інші електронні матеріали

 

Спогади про заснування юридичного відділення у коледжі

Завантаження контенту...