Інформація про бібліотеку фахового коледжу

Cloud BKТрадиційна бібліотека фахового коледжу

Бібліотека фахового коледжу заснована в 1930 році і є невід’ємною частиною навчального закладу. Як структурний підрозділ відповідає за бібліотечно-інформаційне забезпечення навчального та виховного процесу за профілем коледжу.

Фонд бібліотеки універсальний за змістом, це і література з питань ветеринарії та організації, технології ведення фермерського господарства; зберігання, консервування та переробки м’яса; фінансів та кредиту; література з оціночної діяльності; обслуговування комп’ютерних систем та мереж;  правознавства тощо.

Одним з головних напрямів сучасної діяльності бібліотеки є її комп’ютерізація. В 2011 році бібліотека розпочала роботу в цьому напрямі. Розпочато роботу по формуванню фонду на електронних носіях інформації, придбано 107 компакт-дисків навчальної літератури, а на 01.04.2019 року фонд електронної бібліотеки налічує 518 одиниць підручників. Планується ведення роботи по автоматuзації основних бібліотечних процесів та створенню електронного каталогу. У наявності бібліотеки фахового коледжу є 2 комп'ютери.

Структура бібліотеки:

- завідувач бібліотеки;
- абонемент;
- читальна зала.

Інформаційні ресурси:

(станом на 01.04.2019 року)

- загальний фонд бібліотеки – 58567 одиниць;
- фонд електронної бібліотеки – 518 одиниць;
- фонд періодичних видань – 2928 одиниць;
- фонд рідкісних і цінних видань – 6 одиниць.

Інформаційно–бібліотечні та соціокультурні послуги:

- безкоштовний доступ до фонду бібліотеки;
- доступ до електронних носіїв фонду бібліотеки;
- безкоштовний доступ до віддалених освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет;
- надання документів із фонду бібліотеки в читальній залі та на абонементі;
- забезпечення доступу до системи каталогів та картотек, електронних баз даних;
- організація бібліотечного інформування (групового та індивідуального);
- складання списків літератури;
- проведення культурно-просвітницьких заходів;
- організація та проведення бібліографічних оглядів та тематичних бесід для викладачів та студентів;
- організація та проведення Днів інформацій та Днів спеціаліста;
- консультації при підготовці списків використаної літератури до курсових робіт, докладів та рефератів.

 

Графік роботи бібліотеки:

з 8-00  до 16-00 (без обідньої перерви)

Вихідні дні:

субота, неділя

 

Бібліографічний список інформаційних матеріалів для кураторів на тему:
«Військово-патріотичне виховання молоді»


- Бойко О.Д. Історія України.// Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – с.129-147.

- Губарев В.К. Історія України.// Сучасне українське видання. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2011 –  с.123-142.

- Козацькі легенди. // Укладач Т. Жабська. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008.

- Світлична В.В. Історія України. // Навч.посібник. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2006. – с.81-125.

- Субтельний О. Україна Історія. – К.: Либідь, 1993. – с.135-254.

- Горбунов. Патріотичне виховання і майбутнє України. // Голос України. – 2015. - №80, – с.3.

- Ісаченко Н. Виховання громадянина – патріота. // Відкритий урок. – 2015. – №2., - с.5-7.  

- Петегирич О. Система національно-патріотичного виховання.// Відкритий урок. – 2015. - №3, - с.12-13.

- Тема: «Історія українського козацтва» - ukrcossacks.at,ua,  uk.historeukraine.wikia.com

- Тема: «Козацька педагогіка» - budzakkozak.webstolica.ru

- Тема: «Збереження і пропаганда історико-культурної спадщини українського народу» shoala.ostriv.in.uа

- Тема: «Військово-патріотичне виховання української молоді». studopedia.com.ua

 

Правила користування бібліотекою коледжу

І. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою коледжу розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та Положення про бібліотеку ВСП «Василівський фаховий коледж ТДАТУ ім. Дмитра Моторного».
1.2. Бібліотека коледжу є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними носіями навчальний, науковий та виховний процеси коледжу.
1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4. Користування бібліотекою безкоштовне. Платні послуги можуть надаватися додатково відповідно до Постанови КМ України від 20.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами та іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності». Вартість послуг вuзначається на договірних засадах і затверджується директором коледжу.

ІІ. Права та обов’язки читачів

Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечним фондом.

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі, співробітники навчального закладу. Інші користувачі  обслуговуються  лише в читальному залі.
2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, наукову, довідкову, методичну літературу на абонементі; користуватися фондом читального залу та всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в культурно-просвітницьких заходах, що їх проводить бібліотека.
2.3. Для запису в бібліотеку потрібно подати студентський квиток дійсний в поточному році. Студенти заочної форми навчання подають залікову книжку та паспорт. На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.
2.4. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.
2.5. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам та стандартному забезпеченню.
2.6. Наукова література видається викладачам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників та той же термін.
2.7. Художня література видається у кількості не більше 5 примірників строком на 15 днів.
2.8. Рідкісні та цінні видання, енциклопедії, довідкові видання, контрольні примірники, періодичні видання підвищеного попиту видаються лише в читальному залі.
2.9. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
2.10. Читачі   зобов’язані дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.
2.11. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні позначки.
2.12. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
2.13. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну  або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
2.14. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або вuзнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання в палітурці. Грошова компенсація встановлюється по ринкових ц3інах, що діють на день розрахунку. При  втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої чи пошкодженої літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність вuзначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що вuзначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних та інших цінних видань та умови застосування цих цін.
2.15. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів вuзначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням їх ринкової вартості, що діє на момент розрахунку.
2.16. Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу коледжу.
2.17. Заміна втраченої чи пошкодженої  читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписом читача.
2.18. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
2.19. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.
2.20. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами бібліотекар нагадує читачам про необхідність повернення літератури у вuзначений термін. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, тоді приймаються міри через адміністрацію коледжу, кураторів груп.
2.21. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися, при цьому не мати боргів за попередній навчальний рік.
2.22. Читачі, що закінчують навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
2.23. Читачі повинні додержуватися тиші і читальному залі та на абоненті.
2.24. За порушення правил користування читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що вuзначається завідувачем бібліотеки.


ІІІ Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної та культурно-просвітницької роботи коледжу.
3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання фондів.
3.3. здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на навчальну, виховну, довідкову та іншу літературу.
3.4. Створює та ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, готує списки літератури, виконує  всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні спеціаліста, тематичні та літературні вечори, диспути та інші заходи.
3.6. Організовує диференційоване  обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі.
3.7. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8. Надає допомогу при доборі  необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, рекомендаційних списків, а також усних консультацій.
3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.
3.10. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ бібліотекознавства і бібліографії по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.
3.11. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.


Практична рекомендація від бібліотекаря:

(поради читачам)

«Як написати реферат»

І. РОБОТА НАД РЕФЕРАТОМ

    У процесі роботи над рефератом можна виділити такі етапи:
- вступний – вибір теми. Він включає обґрунтування актуальності теми, складання списку літератури для опрацювання, розробки плану, написання вступу;
-    основний – детальне опрацювання літератури, робота над змістом, підготовка висновків;
-    прикінцевий – оформлення реферату.
Вступ  займає 1 – 2 сторінки реферату. В ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан проблеми, формулюють мету і вuзначають завдання дослідження, дають короткий загальний огляд літератури і використаних джерел.
Основна частина реферату викладається відповідно до вимог зв’язаного мовлення. Мають бути дотримані змістово-тематична, стильова, мовна складові. Літературні джерела опрацьовуються і використовуються для уточнення і розширення окремих частин написаного або певних думок. Витяги з першоджерел є вторинним текстом у рефераті.
Висновки – самостійна частина реферату, в якій потрібно оцінити ступінь досягнення мети, виконання завдань роботи; перерахувати і стисло охарактерізувати відомі підходи до проблеми; виділити нові аспекти питання; висловити свою думку щодо вирішення проблеми; вuзначити питання, які потребують додаткового аналізу й уточнення.
Оформлення реферату включає складання списку використаної літератури. Для цього існують певні правила:
-    кількість використаних першоджерел має бути достатньою для повного розкриття теми реферату;
-    список літератури нумерується;
-    першими розміщують законодавчі матеріали;
-    інша література розміщується за алфавітом.
Опис першоджерел здійснюється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

У ході роботи над рефератом бажано переглянути якомога більше першоджерел та використовувати твори різних авторів, різних років написання і видання, монографії. Ознайомлення зі змістом і перегляд літератури включає:

-    виокремлення і вивчення найбільш важливої частини тексту;
-    вuзначення найбільш суттєвої думки;
-    виписки цитат;
-    порівняння та співставлення інформації з різних джерел;
-    складання бібліографічного опису джерел.

Будь-яке першоджерело має певну структуру, кожна складова якої має своє прізначення.

Зміст. Допомагає знайти потрібний розділ в тексті. Зміст складається з розділів в тексті. Зміст складається з розділів, глав, параграфів.
Покажчик. В кнізі, як правило, є покажчики прізвищ, історичних дат або подій, географічних назв тощо.
Колонтитул. Вказує на головний предмет мовлення, про який йдеться на сторінці.
Колонтитул в науковій літературі використовується як пошуковий апарат.

Анотація. Використовується для вuзначення змісту книги. Ця коротка замітка пояснює, на яку тему вона написана, в якому жанрі, іноді подаються коротко відомості про автора.

Передмова. В передмові розкривається головна ідея твору чи історія його написання. В наукових книгах  в передмові пояснюється значення теорії автора.

Післямова допомагає читачеві дізнатися про заключну думку автора щодо змісту твору та зробити самостійні висновки з прочитаного.

Примітки.  У примітках подаються переклади іноземних слів та фраз, пояснюються незрозумілі слова або діалекти.

Коментарі.  У коментарях, окрім пояснення незрозумілих слів, термінів, імен, коротко розповідається про історію написання книжки та її головні особливості.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Текст можна написати від руки або друкувати. Для електронного набору рекомендується використовувати редактор Microsoft Word. Набор здійснюється  стандартним 14-м кеглем – гарнітура Times New Roman. Назви розділів краще набирати 14-м шрифтом (усі великі  напівжирні), а пункти і підпункти виділяють такі параметри набору:

- міжрядковий інтервал    - 1,5;
- відступ в абзацах          - 1,25 см.

Текст реферату слід друкувати, залишаючи береги таких розмірів:

- лівий       - 25мм;
- правий    - 15мм;
- верхній   - 20мм;
- нижній    - 20мм.

Нумерація сторінок виконується внізу.

Написання реферату є творчою роботою і вимагає креативного підходу.

Реферат повинен відповідати таким критеріям:

-    відповідність темі;
-    глибина й повнота розкриття теми;
-    правильність відображення у тексті першоджерел;
-    логічність;
-    доказовість;
-    структурна впорядкованість;
-    повнота та правильність оформлення;
-    грамотність викладу матеріалу. 

 

 (Якщо на цій Web-сторінці не завантажився будь-який документ, то Web-сторінку необхідно поновити у браузері)

 

Нові надходження літератури до бібліотеки коледжу

Завантаження контенту...

 

Картотека нових електронних підручників для 10 класу

Завантаження контенту...

 

Картотека нових електронних підручників для 11 класу

Завантаження контенту...

 

Поточні виставки бібліотеки

Поточні виставки

 

                                                 Виставки бібліотеки за попередні періоди                                         

                                                                                 подивитися ...

 

 

Бібліотека коледжу у фотографіях

bvctdatu 01 bvctdatu 02
Фотографія №1 Фотографія №2

 

bvctdatu 03 bvctdatu 04
Фотографія №3 Фотографія №4

 

Електронна бібліотека навчального закладу

Електронна бібліотека

Ознайомитися із електронною бібліотекою
Нові надходження літератури

 

Електронна бібліотека коледжу буде поступово поновлюватися новими електронними матеріалами.

Періодично заходьте до нашої електронної бібліотеки.