Інформація про методичний кабінет коледжу

Облачні сервіси

      Роботу методичного кабінету очолює методист коледжу Тирон Володимир Октавянович – викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, магістр педагогіки вищої школи, магістр управління навчальним закладом, викладач юридичних дисциплін.

Центром методичної роботи з викладачами є методичний кабінет коледжу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо. У своїй діяльності методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, рішеннями педагогічної та методичної ради коледжу, планом роботи методичного кабінету.
Метою методичного кабінету коледжу є  сприяння  впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

Основними функціями методичного кабінету є:

- створення умов для  підготовки  педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
- проведення індивідуальних  та  колективних  форм   методичної роботи з педагогічними працівниками;
- надання допомоги  педагогічним працівникам і керівникам коледжу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній  роботі,  експериментально-дослідницькій діяльності;
-   узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематізація методичної інформації.

Шляхи  реалізації педагогічної та методичної проблем:

     - зміст і форми проведення моніторингу навчальної діяльності, візначення попереднього рівня підготовленості студентів;
     - діагностика розвитку групових установок і його коригування;
     - профорієнтованість навчального матеріалу;
     - аналіз впливу групових установок і його коригування; використання завдань і тестів різного виду складності;

     - проведення індивідуально-консультативної роботи;

     - застосування ситуацій створення успіху;
     - використання самооцінювання і взаємооцінювання студентами результатів навчальної діяльності;
     - повне інформаційне забезпечення навчального процесу.

Пріоритетними напрямками діяльності методичного кабінету коледжу є:

- інформування педагогічних працівників про досягнення педагогічної науки і практики, надання їм методичної допомоги в якісному здійсненні навчально-виховної діяльності, в створенні навчально-методичних матеріалів, складанні навчальної та плануючої документації, підготовці доповідей та виступів на конференціях, нарадах, педрадах, семінарах тощо;
-  підвищення професійної кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
-  вивчення, опис та впровадження передового досвіду навчально-виховної та методичної роботи, інноваційної діяльності викладачів через творчі групи,
-  накопичення та систематізація нормативної, навчально-програмної та методичної документації, навчально-методичної літератури, кращих методичних розробок.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою візначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Атестація педагогічних працівників проводиться  атестаційною комісією коледжу відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та Планом заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників Василівського коледжу ТДАТУ.

Аналізуючи систему планування і контролю навчально-виховного процесу, можливість методичного кабінету, роботу циклових комісій з організації методичного забезпечення курсових робіт і практичної підготовки можна зробити висновок: організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного  процесу  коледжу   відповідає   достатньому   рівню   підготовки   молодших спеціалістів  і дозволяє проводити випуск фахівців на рівні державних стандартів.

 

 Методичний кабінет у фотографіях

Меточний кабінет у фотографіях Методичний кабінет у фотографіях
Фотографія №1 Фотографія №2